Komitet gospodarki komunalnej

Przewodniczący: Zenon Kiczka

Zakres działań:

  • wspieranie przedsiębiorstw działających w polskim sektorze komunalnym oraz budowanie platformy współpracy, wymiany wiedzy i praktyk przyczyniających się do wzmocnienia jego konkurencyjności,
  • podejmowanie, inicjowanie i udział w pracach z zakresu budowania i wdrażania strategii rozwoju polskiego sektora komunalnego,
  • promocja polskiego sektora komunalnego w kraju i poza jego granicami, a także w organizacjach ponadnarodowych, w tym reprezentujących europejski sektor komunalny w krajach, strukturach i instytucjach UE,
  • wspieranie procesów innowacyjnych i transfer innowacji do polskiego sektora komunalnego oraz promowanie i wspieranie działań na rzecz wdrażania technik internetowych i teleinformatycznych w systemy zarządcze i działalność przedsiębiorstw sektora komunalnego w Polsce,
  • wspieranie Krajowej Izby Gospodarczej w opiniowaniu ustaw i innych dokumentów oraz opracowań strategicznych dotyczących polskiego sektora komunalnego,
  • wpisywanie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz norm etycznych w działalność przedsiębiorstw wypełniających polski sektor komunalny.

I Międzynarodowe Forum Gospodarki Komunalnej - dowiedz się więcej >>>

Sekretarz: Katarzyna Dwórznik
tel. + 48 22 630 96 25
e-mail: